Weboldal Felhasználási feltételek

A www.wellis.com („Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője, a Wellis Magyarország Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C; cégjegyzék szám: 01-10-048882; e-mail cím: info@wellis.hu, a továbbiakban: „Szolgáltató”) törekszik a Weboldal üzemeltetésének és a kapcsolódó szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a Weboldal funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.

A Weboldal tárhelyszolgáltatója:

Kinsta Inc.
8605 Santa Monica Blvd #92581
West Hollywood, CA 90069
Amerikai Egyesült Államok
www.kinsta.com
privacy@kinsta.com

A Weboldal tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogot a Szolgáltató fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni vagy arról a Weboldal látogatóit (felhasználóit) előzetesen tájékoztatni. A Szolgáltató e körben jogosult a Weboldal üzemeltetését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, illetve megszüntetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

Minden, a Szolgáltató Weboldalán használt védjegy (márkanév, logó stb.) a Szolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltató partnereinek Weboldalon megjelenő védjegye az adott partner engedélyével szerepel a Weboldalon. A védjegyek felhasználására a felhasználó az arra jogosult fenti személyek előzetes írásos engedélye nélkül nem jogosult.

A Weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az interneten keresztül a Weboldal oldalairól információk kizárólag személyes használatra tölthetők le, jeleníthetők meg vagy nyomtathatók ki. Az ilyen módon letöltött, illetve kinyomtatott oldalak kapcsán a Weboldal látogatója továbbra is köteles betartani a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. A fentiektől eltérő módon a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy bármely részét bármilyen formában felhasználni (ideértve különösen, de nem kizárólag: többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni).

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltató a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a Weboldal használata során a felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós kárért, kellemetlenségért. A felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Weboldal a felhasználó rendszerében kompatibilitási vagy más hibák miatt nem elérhető, illetve ha a felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, a felhasználót ért vélt vagy valós károkért, késedelemért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató Weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltatók Weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Szolgáltatók valamely képviselője vagy partnere átnézte vagy jóváhagyta a Weboldalon az ilyen egyéb honlapokra mutató hiperlinkek elhelyezését.

A felhasználó személyes adatainak kezelésével, adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban a Szolgáltató jelen Weboldalon elérhető Adatkezelési tájékoztató dokumentuma nyújt tájékoztatást.

A Weboldalon alkalmazott sütikkel kapcsolatban a Szolgáltató jelen Weboldalon elérhető Süti tájékoztató dokumentuma nyújt tájékoztatást.

Bármilyen jogsértés, a felhasználó által a jelen feltételek megszegése vagy annak megalapozott gyanúja esetén a felhasználó a szolgáltatásból előzetes felszólítás nélkül időlegesen vagy véglegesen kizárható, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen felhasználási feltételek nem szabályoznak, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb irányadó hatályos magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései irányadóak. A jelen felhasználási feltételek célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a Weboldal felhasználásának feltételeiről, melyeket a felhasználó a Weboldal látogatásával, valamint használatával elfogad.

A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében kérjük, rendszeresen tekintse át a jelen felhasználási feltételeket.

Felhasználó a Weboldal látogatásával elfogadja, hogy a Weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.